در لحظه دلواپسی

معرفی کتاب در لحظه دلواپسی(از رضای بیرجندی)

معرفی کتاب در لحظه دلواپسی دومین کتاب رضای بیرجندی ست که در قالب غزل سروده شده است و مشتمل بر ۳۶ غزل
است.چاپ دوم آن با تجدید نظر توسط انتشارات ستاره جاوید در سال ۱۳۹۶ انجام شده است
غزلیات این کتاب مضمونی عاشقانه دارد هرچند که در انتهای کتاب تعدادی غزل با مضمون اجتماعی نیز به چشم
می خورد،در ادامه معرفی کتاب در لحظه دلواپسی می خوانیم

فرهاد چشم تو

 
دیشب دلم گرفت بایاد چشم تو
پیچیده در فضا فریاد چشم تو

شیرینِ من بگو در چشم‌های من
زُل می‌زند چرا فرهادِ چشم تو؟

در دام مانده‌ام آرام و بی صدا
من را ندیده بود، صیاد چشم تو

خورشیدِ چشم تو تابیده بر دلم
تبخیر می‌شوم با یاد چشم تو
در ادامه معرفی کتاب در لحظه دلواپسی می خوانیم

آشنای باران

 
بگو به من که هستی ای آشنای باران
در این سرا  نشستی تو هم برای باران

سبوی عشق و مستم ولی خدا پرستم
همان خداپرستی که شد فدای باران

من ابر عاشق هستم پر از ترانه هستم
دلم شکست و پر شد، پر از صدای باران

شبیه دشت تشنه پر از امید و عشقم
در انتظار رحمت در ابتدای باران

درآسمانِ شب‌ها، ستاره می‌شمارم
همیشه کوله بارم پر از دعای باران

نشانِ خانه‌ات را گرفتم از نسیمی
نسیم مژده داده به بینوای باران

سرودهِ ابر عاشق ترانه‌های آبی
چکیده بر دل من  ترانه‌های باران

قسم به نور تابان به روشنی رسیدم
من از دیار ظلمت به روشنای باران

برو که در خیالم همیشه هستی و من
تو را سپردم امشب به ناخدای باران