استاد هادی پیشرفت(هادی رنجی) شاعر سبک هندی

استاد هادی پیشرفت متخلص به “رنجی”در سال ۱۲۸۶ شمسی در تهران به دنیا آمدوی هنوز کودکی را پشت سر نگذاشته  و مشغول آموختن خواندن و نوشتن بودکه مجبور شدتحصیل را رها ساخته و صنعتگری را پیشه خود سازد .

رضای بیرجندی شاعر غزل سرا

غلامرضا ابراهیمی(رضای بیرجندی) در یکم فروردین ۱۳۴۹ در شهرستان چناران از توابع مشهد به دنیا آمد،او پس از اتمام تحصیلات ابتدایی به همراه خانواده به شهرستان بیرجند عزیمت کرد .